فندق الدوله
ساعت ٧:٠٢ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۸۸ 

 آورده اند که به سا ل 388 هجرت و به گاه سلطنت سلطان محمود ،  دیار عجم را فتنه ای درگرفتی  به غایت عظیم .

 

 

 

 


کلمات کلیدی: شعر ، سیاسی