تولد
ساعت ۸:٤۱ ‎ب.ظ روز شنبه ٢٥ مهر ۱۳۸۸ 

مثل همیشه دیر آمد اینبار کمتر دیر آمد

مثل همیشه عینک آفتابیش روی موهایش بود و موهایش بیرون از شال سبزش .

 آخر به خاطر شالت می گیرنت

 

 

 


کلمات کلیدی: تولد
 
حاجی مدیر
ساعت ۱:۱٧ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۸ مهر ۱۳۸۸ 

این تصویر متعلق است به حاج عباس انصاری فرد  است .

 

 

 

 

 


کلمات کلیدی: سیاسی