خداحافظ پرشین بلاگ جان
ساعت ٩:۱۱ ‎ب.ظ روز جمعه ۱٩ آذر ۱۳۸٩ 

اگر یادتان باشد اینجا ما سنگهایمان را با پرشین بلاگ واکندیم .

تقریباً دو ماه پیش بود .

این چند روز پرشین بلاگ انقدر اذیت کرد که عطایش را به لقایش بخشیدیم  .

این خانه را با وجود اینکه بسیار دوست دارم رها می کنم

19 ماه مهمان این خانه بودم

نزدیک به 72000 بار بازدید دارد  

و بیش از 14000 کامنت که هر کدامشان یک دنیا خاطره دارند .

دل کندن از جایی که دوستش دارید خیلی سخت است

اما خانه ای که دارد ویران می شود جای زندگی نیست .

از این به بعد اینجا می نویسم :

www.javgiriattt.blogsky.


کلمات کلیدی: