مناظره یا تقدس زدایی؟

احمدی نژاد بسیار  تلاش  می کرد تا موقر و مودب و نجیب به نظر بیاید و به جای پاسخ دادن به پرسش های کروبی آمار و ارقام دولتش را ارایه کرد.

آمار و ارقامی که به عقیده من و شما و حتی ننه جون کروبی وقتی تاثیر عینی در زندگی اقتصادی و معیشتی ما ندارد ،مفت نمی ارزد.

مناظره دیشب چه افشاگری باشد چه توهین و افترا شاید یک دستاورد بزرگ داشت.

زدودن هاله معصومیت و مقدس مآبی از چهره مسئولین نظام جمهوری اسلامی.

اینکه قدرت آنقدر شیرین هست که مسئولین برای دست پیدا کردن به آن یا بقای در آن حاضرند دوستان و یاران قدیمی خود را افشا کنند یا در مظان اتهام و تهمت بگذارند.

راستی این فضای باز سیاسی را مدیون چه کسی هستیم؟

ایده مناظره های دو به دو از کجا و توسط کدام حلال زاده ای ارایه شد؟

آیا مسئولین بلند پایه می دانستند و حدس می زدند که این مناظرات به افشا گری و پرده برداری از مسایل مالی مسئولین دلسوز و خدمتگذار جمهوری اسلامی می انجامد؟

یا همه این ها ترفندیست برای حضور پر رنگ مردم در انتخابات؟

هرچه باشد باید این دریچه امید را مغتنم دانست .

میر حسین موسوی باید از این فرصت استفاده کند و گامی بلند تر ازخاتمی به سمت اصلاح بردارد.

/ 0 نظر / 19 بازدید