آیا می خواهید کاندید ریاست جمهوری شوید ؟

٢-    شما به عنوان رییس شرکت انتخاب شده اید . مدیران شرکت را چگونه انتخاب     می کنید ؟

الف –  شما قصد دارید از افراد جوان و پر انرژی و خلاق به عنوان مدیران خود استفاده کنید بنابر این در روزنامه آگهی داده و پس از مصاحبه با متقاضیان و با بررسی سوابقشان شایسته ترین افراد را انتخاب می کنید .

ب –  شما اعتقاد دارید که تجربه بسیار مهمتر از خلاقیت و جوانیست بنابر این از بین مدیران سابق شرکت  افرادی را که پرسنل  شرکت از عملکرد و   برخوردشان رضایت دارند ،انتخاب کرده و به عنوان مدیر معرفی می کنید .

ج – شما دوست ندارید که نظم و آرامش شرکت مختل شود و دوست ندارید با انتخاب مدیران جدید ریسک کنید بنابراین مدیران سابق را در سمتشان ابقاء می کنید .

د – به عنوان رییس شرکت دوست ندارید کسی از کارتان ایراد بگیرد یا درتصمیماتتان دخالت کند بنابراین از دوستان صمیمی و اقوام و فامیل خود برای اینکار استفاده می کنید .

 

 

٣-    طی سخنرانی آخر خود در شرکت  جمله ای گفته اید که که باعث ناراحتی پرسنل شده است .پس از مدتی می شنوید که پرسنل از حرف شما دلخور هستند .چه عکس العملی نشان می دهید .

الف – پرسنل را جمع کرده و بابت حرفی که زده اید عذر خواهی می کنید .

ب – در دلتان از کاری که کرده اید پشیمان هستید اما برا ی حفظ شان ومقام ریاست عکس العملی نشان نمی دهید .

ج- پرسنل را جمع کرده و می گویید منظور شما همه پرسنل نبوده اند و روی صحبتتان تنها چند نفر انگشت شماراز پرسنل بی انضباط شرکت بوده است .

د – با دلیل و مدرک ثابت می کنید که این حرف را نزده اید و آن حرفها را تکذیب کرده و آنرا توطئه رییس سابق شرکت برای کاهش محبوبیت خود اعلام می کنید .

 

 

۴-    اوضاع شرکت اصلا خوب نیست . رقبا بازار های شما را قبضه کرده اند .حقوق پرسنل بسیار پایین است . تولید تان کم شده است .پرسنل خوب شرکتتان یکی یکی از شرکت استعفا می دهند و به شرکت های رقیب می پیوندند . برای رفع مشکلات چه می کنید ؟

الف – با کمک پرسنل قدیمی و با تجربه شرکت ، مشکلات را بررسی می کنید . از چند مدیر خوب خارجی برای ارایه راهکارهای خروج از مشکلات مشورت می گیرید .

ب – سعی می کنید روابط بهتری با شرکت های رقیب پیدا کنید و با همکاری با آنها وضعیت را بهبود دهید . حقوق  و مزایای پرسنل متخصص را افزایش داده و آنها را برای گذراندن دوره های آموزشی به شرکت های بزرگ می فرستید .

ج- یک سخنرانی ترتیب داده و از پرسنل به خاطر صبر و تحملشان تشکر می کنید .  می گویید وضعیت بوجود آمده به خاطرفساد مالی رییس قبلی شرکت و دشمنی و کارشکنی شرکتهای رقیب است . به آنها امید می دهید که با توجه به تلاش خستگی ناپذیر مدیران و پرسنل بزودی از این بحران خارج شده و در آینده بسیار نزدیک شما یکی از بزرگترین شرکتهای منطقه خواهید شد.

د- کلیه خطوط ارتباطی با بیرون را قطع می کنید تا پرسنل نفهمند و ضعیت شرکت های دیگر چگونه است .  فشار وسختگیری را بیشتر می کنید تا پرسنل فرصت فکر کردن به اعتراض و نافرمانی را نداشته باشند . پرسنل حراست را چند برابر می کنید  و در شرکت دوربین های مدار بسته کار می گذارید تا عملکرد لحظه به لحظه پرسنل را زیر نظر داشته باشید . نامه تهدید آمیزی به شرکت های رقیب می فرستید که در صورت ادامه دخالت در امور شما به سرنوشت بدی دچارخواهند شد.

 

 

۵-    کدامیک از روش های زیر را برای مدیریت شرکت انتخاب می کنید؟

الف – کلیه پرسنل را بر اساس تجربه و مدرک تحصیلی و سوابق دسته بندی کرده و برای هر یک از موارد ،امتیاز در نظر می گیرید . پرسنلی که امتیاز بیشتر دارند از حقوق و مزایای بیشتری بهره مند می کنید .

ب- شرکت را به چند بخش مختلف تقسیم کرده و برای هریک ،بسته به اهمیت آن بخش حقوق و مزایا در نظر می گیرید .

ج- از پرسنل می خواهید درخواست هایشان را از طریق نامه به شما منتقل کنند . چند نفر نیرو به منظور بررسی  نامه ها و رسیدگی به درخواست ها به کار می گیرید .

د – به طور دوره ای و به صورت چهره به چهره  به تک تک پرسنل سرکشی می کنید و در خواستهایشان را می شنوید .جلسات خود را هر روز در یکی از بخش ها برگزار می کنید تا پرسنل از نزدیک در جریان تصمیمات شما قرار بگیرند.

 

 

۶-    برای پیشرفت شرکت از کدام شیوه کمک می گیرید؟

الف- بهترین افراد را برای واحد برنامه ریزی انتخاب کرده و این واحد را تقویت می کنید تا برای کلیه امور مربوط به  تولید ،خرید ، استخدام ،تحقیق و توسعه و غیره برنامه ریزی کرده و بهترین راهکارها را به شما پیشنهاد کنند .

ب- سعی می کنید ایده های جدید و نظرات خود را با واحد برنامه ریزی مطرح کرده و هر ازچند گاهی از آنان مشورت بگیرید .

ج- از مدیرانتان می خواهید بدون اطلاع قبلی به پروژه ها و فرآیندهای جاری شرکت سرکشی کنند تا با متخلفین برخورد کرده و در انجام پروژه ها تسریع شود .

د- شما به برنامه ریزی نیاز ندارید و مثل روز برایتان روشن است که شرکت در حال ترقیست .بنابر این واحد برنامه ریزی  را منحل  کرده و با پول آن به پرسنل حراست وام بدون بهره می دهید .

 

 

٧-    طی یک سخنرانی در بین شرکت های صنف شما ، عده ای از مخالفان به شما بی احترامی کرده و به منظور توهین به شما گوجه فرنگی پرت می کنند .این خبر به داخل شرکت شما رسیده است چه عکس العملی نشان می دهید ؟

الف – در صحبت ها و عملکردتان باز نگری می کنید وبا اینکه از بی احترامی آنان دلخور هستید ، سعی می کنید علت واقعی مخالفت با نظراتتان را دریابید .

ب- سعی می کنید در جمعی که با شما مخالف هستند یا در باره موارد دیگری سخنرانی کنید و یا اینکه با زبان نرم تر و به گونه ای که به شخصیت شما و شرکت لطمه نخورد ،صحبت کنید .

ج- شما به عنوان رییس شرکت حق دارید از زمانی که برای سخنرانی شما در نظر گرفته شده استفاده کنید و چون استفاده از این حق برایتان از همه مسایل مهمتر است بدون توجه به نظر پرسنل شرکت، هیچ تغییری در رفتار خود نشان نخواهید داد .

د – دستور می دهید تا صحنه سخنرانی شما به صورت شبانه روزی از مونیتورهای شرکت نمایش داده شده و از معاونتان می خواهید ضمن پخش شیرینی بین پرسنل، شرکت را  تعطیل کرده و روز بعد کلیه پرسنل به جای رفتن به سر کارشان به استقبال شما بیایند و از عمل شجاعانه شما تقدیر به عمل آورند.

 

 

٨-    در حین سخنرا نی رییس شرکت رقیب یک نفر کفشش را در آورده و به سوی او پرتاب می کند .شما چه عکس العملی به این اتفاق نشان می دهید ؟

الف – بی احترامی بی احترامیست چه به شما باشد چه به رقیب شما بنابراین در جمع پرسنل شرکت این عمل را محکوم می کنید .

ب- ته دلتان از اینکه این اتفاق افتاده است خوشحا لید اما چون عمل صورت گرفته نادست بوده است ،هیچ عکس العملی نشان نمی دهید .

ج- یک جلسه عمومی تشکیل داده و ماجرا را با آب و تاب برای پرسنل باز گو می کنید تا همه به ضایع شدن رقیب بخندند .

د- شیرینی و شربت بین پرسنل پخش می کنید . دستور می دهید مونیتورهای شرکت بیست و چهار ساعته تصویر پرتاب کفش را نشان بدهند .به صورت نمادین  مجسمه بزرگی از یک لنگه کفش می سازید تا آنرا در وسط حیاط شرکت نصب کنند و از شخصی که لنگه کفش را پرتاب کرده دعوت می کنید تا هر هفته برای پرسنل سخنرانی کند  واتفاق رخ داده را از زوایای گوناگون مورد بررسی قرار دهد .

 

 

 

 

٩-    انتخاب رییس جدید نزدیک است شما واقعا دوست دارید درسمت خود باقی بمانید .چه راهکاری برای این موضوع در نظر می گیرید .

الف – خودتان می دانید که توانایی اداره شرکت را ندارید . بنابراین به خاطر وضعیت بوجود آمده از پرسنل عذرخواهی کرده و آرزو می کنید رییس جدید بتواند اوضاع را عوض کند .

ب – سعی می کنید با افزایش رفاه پرسنل رضایتشان را جلب کنید . در شرکت یک رستوران  افتتاح کرده و به پرسنل غذای گرم می دهید . سختگیری به پرسنل را کم کرده و زمان استراحتشان را بیشتر می کنید .خودروی خود و مدیران را فروخته و با پول آن اتوبوسی برای رفت آمد پرسنل خریداری می نمایید . از خرجهای اضافی شرکت کاسته و در عوض کلیه پرسنل را بیمه می کنید .

ج – پولی که در صندوق شرکت به منظور پرداخت حقوق و پاداش آخر سال ذخیره شده است برداشته وبه پرسنل، سیب زمینی رایگان و سکه طلا می دهید . حقوق پرسنل قدیمی را افزایش می دهید تا دوبا ره به شما رای بدهند .

د – یک سخنرانی تشکیل داده و آمار دزدی ها ی رییس قبلی را ارایه می کنید . چند هنرمند استخدام کرده و از آنها می خواهید تا عملکرد شرکت را در زمان ریاست شما با خط خوش و نقاشی های زیبا ترسیم کرده و این نقاشی ها را به صورت بروشور در اختیار پرسنل قرار می دهید . به هریک از پرسنل که عکس شما را روی میزش بگذارد و برایتان تبلیغ کند پول و جایزه هدیه می کنید .دوست نزدیکتان را مسئول شمردن آراء پرسنل می کنید و از یکی از اقوام نزدیک می خواهید تا بر روند انتخابات نظارت کند .

 

 

 

 

 

10  - پس از انتخاب مجدد شما عده ای از پرسنل که نسبت به  انتخاب مجدد شما و شیوه شمارش آراء معترضند ، قصد دارند به نشانه اعتراض دست از کار بکشند . پاسخ شما به آنان چیست؟

الف – جلسه ای تشکیل داده و علت اعتراض را جویا می شوید . سعی می کنید با دلیل آنها را قانع کنید که تخلفی رخ نداده است .

ب – برای روشن شدن موضوع یک شخص بی طرف را مسئول شمردن آراء نموده و از آنان می خواهید تا نماینده ای از خودشان بر باز شماری آراء نظارت نماید .

ج- از پرسنل معترض می خواهید که به اعتراضات خاتمه دهند و از دوستتان که مسئول شمارش آراء است می خواهید تا برای خاتمه دادن به غایله؛ بصورت نمایشی آراء را باز شماری کند .

د- از پرسنل طرفدارتان می خواهید تا آنان نیز در حمایت از شما دست از کار بکشند و به مناسبت انتخاب دوباره شما در شرکت جشن برپا کنند . از حراست شرکت می خواهید با هر گونه اعتراضی شدیدا برخورد کرده و پرسنل معترض را به پرداخت نکردن حقوق و اخراج از شرکت تهدید می کنید .

 

بسیار خوب . امیدوارم خسته نشده باشید . حال امتیازات مربوط به هر سوال را جمع نموده و مجموع آنرا یادداشت نمایید.

 

1-    اگر امتیاز شما بین 10 و 30 می باشد ،شما دارای شخصیتی منطقی و عقلانی هستید . تصمیماتی که اتخاذ نموده اید کاملا  صحیح و تیز هوشانه هستند . صادقانه بگویم بهتر است بی خیال سیاست شوید . شما یک مدیر دانا و با صلاحیت هستید که بهتر است قید ریاست جمهوری را بزنید .

2-    اگر امتیاز شما بین 30 و 60 است ، شما بسیاری از خصوصیات یک رییس جمهور را دارید ، با کمی سعی و تلاش می توانید خود را برای دوره های بعدی ریاست جمهوری کاندید نمایید .

3-    اگر امتیاز شما بین 60 و 100 است ، شما ذاتا یک رییس جمهور ایده آل برای کشور هستید . شک و تردید به دلتان راه ندهید و مطمئن باشید رای 24 میلیون ایرانی پشت سر شماست .

 

 

/ 25 نظر / 20 بازدید
نمایش نظرات قبلی
نسرین(عشق سبز)

سلام عزیز گرامی... وبلاگ زیبایی دارین.ممنون که به عشق سبزم سر زدین. همیشه منتظر حضور گرم ومهربان شما عزیز هستم. باز هم سپاس...به امید ایرانی سبز موفق وسبز باشید

فرزانه

توی این اوضاع خندیدن و خنداندن زیاد آسون نیست.موفق باشی.در ضمن من همون گزینه ی 4 رو انتخاب می کنم چون با این اوضاع مطمئنا از بعضی ها لایقترم.به امید فردایی سبزتر

رجب بذرافشان

سلام جالب بود. رئیس جهمور الکی شدن همانقدر آسیب رسان است که رئیس جهمور زورکی شدن یا علی

آرمین

خیلی جالب بود... راستی کیامهر جان منم یه طنز نامه نوشتم اگه بیای بخونی خوشحال میشم.[لبخند]

ارام

سلام تقریبا تمام پست ها رو خوندم....همیشه از طنز سیاسی لذت بردم موفق و پیروز باشی ممنون از حضور سبزت[گل]

آرمین

سلام کیامهر عزیز. فک کنم اینروزا گزینه 4 مد شده[زبان] به منم سر بزن.

رکسانا

سلام عالی بود هر چند امتیاز من 29 شد اگه لینکم کنی واجازه بدی لینکت کنم خوشحال میشم منتظرم