# طنز

کشکول

                       کیامهر باستانی را مریدان پرسیدند :   ای شیخ !   اندیشه مرگ به وقت کهولت ،جوانی را در اوان شباب به چه  ماند ... ادامه مطلب
/ 20 نظر / 9 بازدید